Logo

2013-08142

K yrkade prisavdrag motsvarande 50 procent, p.g.a. dröjsmål vid anslutning av elanläggning.

K hävdade att elnätsföretaget varit i dröjsmål med anslutning av en elanläggning då kabelgrävning och anslutning slutligen gjordes drygt fyra månader efter färdiganmälan trots att den normala tiden ska vara 4-8 veckor.

Elnätsföretaget bestred yrkandet såsom oskäligt även om parterna var överens om dröjsmålet. Elnätsföretaget hade erbjudit K en förseningskompensation om 10 procent enligt företagets egen policy. 10 procent var, enligt elnätsföretaget.

Nämnden konstaterade att rätt till prisavdrag föreligger enligt allmän kontraktsrätt enbart vid fel men inte vid dröjsmål. K hade inte rätt till prisavdrag vid dröjsmål men skulle kunna ha rätt till skadestånd. K hade inte visat att hon hade drabbats av ekonomisk skada och yrkandet avslogs därför. Nämnden informerade avslutningsvis K om möjligheten att godta elnätsföretagets erbjudande om prisavdrag motsvarande 10 procent.

Beslut: Avslag