Logo

2004-2974

K hade yrkat skadestånd till följd av strömavbrott. Frys och kyl hade stannat då säkringen gått sönder. Elnätsföretaget ansåg att man inte var ersättningsskyldig då störningen orsakats av ett kabelbrott och att en apparat skall tåla till – och frånslag.

Enligt ARN skulle händelsen bedömas utifrån ellagens 11 kap 10 §, det sk kontrollansvaret. Elnätsföretaget hade inte visat att händelsen låg utanför kontrollansvaret. ARN ansåg därför att elnätsföretaget inte kunde undgå skadeståndsansvar.

Beslut: Bifall