Logo

2014-06630

K yrkade ersättning för självrisk och åldersavdrag vid sakskada p.g.a. elavbrott. K hade fått viss ersättning från sitt försäkringsbolag.

Elnätsföretaget motsatte sig K’s yrkande med hänvisning till att avbrottet var utom elnätsföretagets vetskap och inte hade uppkommit som en följd av uppsåt eller av vårdslöshet.

Nämnden konstaterade att K, enligt ellagen, vid oplanerade avbrott har rätt till ersättning för skada av elnätsföretaget om avbrottet beror på ett hinder inom elnätsföretagets kontrollansvar och elnätsföretaget har bevisbördan för frågan om kontrollansvaret. Nämnden konstaterade därefter att elnätsföretaget inte hade visat att avbrottet berott på en omständighet utanför elnätsföretagets kontrollansvar. Orsaken till avbrottet var ett fel i en av elnätsföretagets anläggningar. Nämnden konstaterade därför att K hade rätt till ersättning för värdet av det skadade med avdrag för ålder och bruk, vilket K redan hade fått från försäkringsbolaget. K hade däremot rätt till ersättning av elnätsföretaget för självrisken som försäkringsbolaget hade dragit av från försäkringsersättningen.

Beslut: Delvis bifall