Logo

2003-6057

2003-6057

Vid utflytt från en fastighet sände K in en självavläsning av elmätaren. K betalade en slutfaktura som grundade sig på denna avläsning. Sedan uppdagades att denna avläsning varit felaktig varför elföretaget krävde ytterligare betalning för den slutfakturerade perioden. ARN konstaterade att felet berott på att K skickat in en felaktig avläsning och att han därför inte kunde befrias från företagets krav på ytterligare betalning.

Beslut: Avslag