Logo

1997-3895

K ansåg att hon blivit debiterad för en högre förbrukning än hon faktiskt haft. ARN ansåg att elföretagets räkningar med specifikationer var svårlästa samt att det fanns fog för att ställa höga krav på elföretagen när det gäller specificeringen av krav till konsument. På grund här av hade företaget inte visat fog för sina krav på ytterligare ersättning.

Beslut: Bifall