Logo

2002-6359

En ellhandlare hade felaktigt debiterat anmälaren för en för låg energiskatt och krävde betalning för dessa avgifter retroaktivt. ARN fann att anmälaren haft anledning att anta att utgå från att de debiteringar som gjorts varit riktiga och därför var i god tro. Elhandlaren hade därför inte rätt att kräva retroaktiv betalning i den mån anmälaren fått fakturor som inneburit en slutlig debitering för respektive år.

Beslut: Bifall