Logo

2003-3020

K yrkade prisavdrag på en slutfaktura då han redan tidigare fått och betalt en avstämningsfaktura för delvis samma period. Avstämningsfakturan avsåg perioden 1 april 2000 till den 31 mars 2002. Ca ett år senare fick K en slutfaktura, omfattande perioden 1 april 2000 till den 28 februari 2003. Ellhandlaren hävdade att avstämningsfakturan byggde på en beräknad mätarställning då en verklig sådan saknades. Därmed hade elhandlaren debiterat för lågt under hela perioden, 3.905 kwh mot verkliga 70.576 kwh. Avstämningen på slutfakturan går därför tillbaka till föregående verkliga avläsning. Eftersom elen faktiskt förbrukats menade elhandlaren att K är skyldig att betala. Nämnden rekommenderade elhandlaren att sätta ned sitt krav. Då det uttryckligen anges att avstämningsfakturan avser avstämning efter avläsning är det enligt nämndens mening mest naturligt att tolka fakturan så att den avser slutlig reglering för perioden.

Beslut: Bifall