Logo

2003-8295

Fakturering av energiskatt uteblev under två år på grund av ett misstag som elhandlaren fick svara för. ARN konstaterade att K haft att utgå från att faktureringen varit korrekt och inneburit en slutlig reglering av respektive betalningsperiod. Vid sådant förhållande hade elhandlaren inte rätt att kräva retroaktiv betalning för energiskatten.

Beslut: Bifall