Logo

2004-1349

Elhandlaren hade inte under tre år avstämt K mot någon mätaravläsning. K gjorde gällande att detta stred mot gällande regler samt yrkade att han skulle beviljas en längre betalningsplan som kompensation för detta. ARN (majoriteten) konstaterade att utgångspunkten var att konsumenten var skyldig att betala för den el som denne faktiskt förbrukat samt att K inte visat att han lidit någon ersättningsbar ekonomisk skada.

Beslut: Avslag