Logo

2006-1608

I samband med inflyttning 2001-07-01 gjordes en korrekt och oomtvistad avläsning. Första avstämningsfakturan kom efter cirka tre år, baserad på en avläsning 2004-04-30. Efterföljande avstämningsfaktura kom efter ytterligare ca ett år, baserad på mätarställning per den 2004-11-23. Fakturan visade en orimligt hög förbrukning mellan 2004-04-30 och 2004-11-23 vilket även bekräftas av energirådgivaren och elföretaget. Företaget motsätter sig anmälarens krav att betrakta första avstämningsfakturan såsom slutgiltig och menar att avläsningen 2004-04-30 har varit felaktig och att denna mätarställning lämnats av kunden själv genom internet. Företaget anser att anmälaren bär ansvaret för felavläsningen. Nämnden kan inte finna något som tyder på att den totala debiteringen är felaktig.

Beslut: Avslag