Logo

2006-6742

K har en fjärravläst mätare och fakturorna avser således verklig förbrukning. K kontaktade sitt elföretag efter att ha fått fakturan för februari månad då han misstänkte att denna var felaktig. Svaret han fick var att fakturan var korrekt. Senare fick han en ny faktura, samt ett följebrev, där företaget angav att tidigare faktura avseende februari månad var felaktig då mätaren hade stannat. K menar att han varit i god tro. Nämndens bedömning är att K får anses ha haft rätt att förlita sig på uppgiften från sitt elföretag och rekommenderar företaget att inte kräva kunden på den del av fakturan som avser februari månad.

Beslut: Bifall