Logo

2007-3554

Efterdebitering. K har yrkat prisavdrag på en avstämningsfaktura. K har hela tiden meddelat mätarställningar till elhandlaren och betalat sina elräkningar löpande. Elhandlaren har bestritt yrkandet och menar att all förbrukning som skett före den treåriga preskriptionstiden har skrivits av. Nämnden finner att det i fakturan fortfarande finns debiteringsposter med början längre tillbaka i tiden än tre år och säger vidare att även om så inte skulle vara fallet, så framgår detta inte av fakturan. Otydligheter i fakturan måste enligt nämnden falla tillbaka på elhandlaren och det är av yttersta vikt att fakturorna presenteras på ett tydligt och begripligt sätt.

Beslut: Bifall