Logo

2008-7176

K hade fått en avstämningsfaktura som avsåg perioden den 7 december 2005 – 30 november 2006. Samma period hade stämts av tidigare, men visade sig senare vara baserad på en beräknad mätarställning. K yrkade betalningsbefrielse för den aktuella fakturan. Nämnden fann att en elhandlare saknar rätt att - sedan en avstämning gjorts - på nytt göra en avstämning och påföra konsumenten ytterligare kostnader för förfluten tid; när en avstämning gjorts skall konsumenten kunna lita på att ytterligare kostnader för den avstämda perioden inte skall påföras. Det saknade betydelse att den första avstämningen hade baserats på en beräknad mätarställning eftersom det förhållandet inte tidigare hade tydliggjorts för k. Nämnden rekommenderade elhandelsbolaget att avstå från sina krav på ytterligare betalning för den aktuella tidsperioden.

Beslut: Bifall