Logo

2009-8986

I maj 2009 fick K en avstämningsfaktura som avsåg hennes elförbrukning under perioden 1 februari 2008- 31 oktober 2008. K menade att hon i god tro redan betalat avstämningsfakturor för samma period och yrkade betalningsbefrielse. Elhandlaren motsatte sig yrkandet då denna i februari 2008 hade sänt ett brev till K i ärendet, vilket K inte svarat på.

Nämnden konstaterade att K inte kan anses ha varit i god tro beträffande det fel som förekommit. Detta då K genom brev givits befogad anledning att misstänka att det kunde ha blivit något fel vid registreringen av hennes elabonnemang och då hon inte- trots uppmaning vidtagit någon åtgärd för att bringa klarhet i saken. Utrymme för att befria K från betalningsansvar saknades enligt nämnden.

Beslut: Avslag