Logo

2002-5910

Överföringen av el bröts till en konsument enligt ellagen på grund av dennes avtalsbrott, så kallad avstängning. Avstängningen föregicks av lagstadgad underrättelse och delgivning enligt ellagen. Frågan var om avstängningen ändå var otillåten då omständigheterna gav anledning att befara att avstängningen skulle medföra ej obetydlig personskada eller omfattande sakskada. ARN ansåg att avstängningen var tillåten eftersom K handlat otillbörligt på grund av att denne inte meddelat sin nya adress samt underlåtit att betala fakturor trots påminnelser och underrättelse om att överföringen av el kunde komma att brytas. Även fråga om preskription.

Beslut: Avslag