Logo

2002-8004

En klausul i ett avtal föreskrev att avtalet förlängdes med 12 månader om inte uppsägning skedde enligt föreskriven uppsägningstid. ARN ansåg att detta skulle tolkas så att avtalet endast förlängdes en gång för att sedan upphöra.

Beslut: Avslag