Logo

2003-0763

K gav ett företag fullmakt att ingå elavtal för hennes räkning med syftet att ge henne lägre elkostnader. Då hennes elkostnader istället blev högre yrkade hon ersättning för mellanskillnaden. ARN ansåg att det ålegat företaget att ta reda på vilket elpris K tidigare haft samt att de fördyrade elkostnaderna var att betrakta som avtalsbrott.

Beslut: Bifall