Logo

2003-0782

Vid inflytt blev K tilldelad en anvisad elhandlare som debiterat honom ett så kallat tillsvidarepris. K gjorde gällande att elhandlaren borde varit skyldig att meddela honom om att det varit möjligt att teckna ett förmånligare avtalspris. ARN konstaterade att elleverantören hade en skyldighet att informera om aktuella priser men inte hade någon skyldighet att bevaka att varje kund hade den avtalsmodell som var mest förmånlig.

Beslut: Avslag