Logo

2003-7196

En hyresvärd debiterades för elförbrukning som skett under tiden som lägenheten varit uthyrd. ARN ansåg att hon var betalningsskyldig för elförbrukningen, oavsett att någon annan förbrukat elen, eftersom hon innehaft abonnemanget under denna tid.

Beslut: Avslag