Logo

2003-7471

Efter en offertförfrågan till en elhandlare uppmanades K att göra en beställning av elavtal via elhandlarens hemsida. I uppmaningen framgick att detta skulle göras snarast. K gjorde beställningen två veckor senare via elhandlarens hemsida. ARN ansåg att elhandlarens uppmaning till K var att betrakta som ett anbud. Då K inte besvarade detta förrän efter två veckor, ansågs elhandlaren inte längre vara bundna av anbudet eftersom accept lämnats för sent.

Beslut: Avslag