Logo

2004-1808

K tecknade avtal om rörligt elpris med elhandlaren. Av avtalet framgick inte att det tillkom avgift för elcertifikat. ARN ansåg att elhandlaren inte angett att denne haft rätt till avgift för elcertifikat varför sådan inte fick debiteras K.

Beslut: Bifall