Logo

2005-4468

K yrkar prisavdrag avseende kostnad för brutet avtal och menar att fast avtalsperiod ej ingåtts. Elhandlaren bestrider yrkandet. Kunden kontaktade elhandlaren i syfte att teckna avtal om tillsvidarepris. Enligt elhandlaren informerades kunden om att man hos företaget endast kunde teckna bundet elpris vid byte av elhandlare. Kunden erbjöds ett 2,5-årsavtal. Offert skickades ut två gånger, båda gångerna inkom kundens godkännande för sent. Andra gången flyttades leveransstart fram och kunden informerades om detta. Kunden avbröt avtalet i förtid och får betala lösenavgift på grund av detta. Nämnden kan inte på det inkomna materialet finna att debiterad kostnad är behäftad med fel.

Beslut: Avslag