Logo

2006-6207

K har yrkat skadestånd och hävning av ett avtal med ett elbolag. Bakgrunden är att K:s fru träffade representanter för företaget i ett köpcentrum och skrev på ett formulär, som hon inte uppfattade på annat sätt än att det var en intresseanmälan för mer information. K menar också att det var K själv, och inte hans fru, som stod för nuvarande elavtal och det fanns ingen fullmakt att teckna avtal om elhandel på den aktuella adressen. Företaget åberopar en fullmakt som grund för sitt bestridande samt att K kontaktat företaget för sent för att kunna häva avtalet. Nämnden finner att företaget saknat fullmakt och att det därför inte funnits rätt att vare sig säga upp befintligt elavtal eller att ingå nytt avtal. K har dock inte kunnat styrka att han förlorat arbetsförtjänst och det har heller inte framkommit att K drabbats av ökade merkostnader till följd av det inträffade.

Beslut: Avslag