Logo

2007-2230

K yrkar att få häva avtalet med elhandlaren. Grunden är att företaget höjt priset trots ett bindande avtal. K tecknade i slutet av -06 ett fastprisavtal. Enligt bekräftelsen, som kom i januari -07, var priset 45,2 öre/kwh. Det stod även ”Kostnaden för elcertifikat kommer att ingå i priset efter den 1 januari 2007.” I februari fick K en ny bekräftelse där det stod att K skulle bortse från den förra. Enligt bekräftelsen var priset nu 49, 15 öre/kwh. Elhandlaren har bestritt yrkandet och som grund åberopat att kostnaden för elcertifikat tillkommer efter den 1 januari. Nämnden anser att elhandlaren, genom att undanhålla uppgiften om att det pris man erbjöd i första bekräftelsen inte innehöll kostnaden för elcertifikatsavgiften, har förmått K att tro att elhandlarens pris var lägre än det verkliga. Elhandlaren borde ha upplyst K om att priset inte innehöll kostnaden för elcertifikatsavgiften.

Beslut: Bifall