Logo

2010-3656

I februari tecknade K avtal med elhandlaren per telefon. Enligt K var det avtalade priset 50,5 öre/kWh inklusive elcertifikat och moms, men exklusive energiskatt. I mars fick K en avtalsbekräftelse med samma innehåll. I april fick hon ytterligare en avtalsbekräftelse, men priset hade elhandlaren ändrat till 70,6 öre/kWh inklusive elcertifikat och moms, men exklusive energiskatt. K yrkade fullgörelse av det första avtalet och hävning av det nya, medan elhandlaren motsatte sig yrkandet.

Nämnden konstaterade att parterna som regel har rätt att utgå ifrån att ett skriftligt avtal gäller enligt sin lydelse, men att en det finns en bestämmelse i avtalslagen som anger att den som avgivit en viljeförklaring, vilken till följd av felskrivning eller annat misstag fått ett annat innehåll än åsyftat, inte är bunden av innehållet om den som förklaringen riktades till insåg eller bort inse misstaget. Därefter konstaterade nämnden att det rått delade meningar om vilket pris som avtalats muntligen per telefon, men att K:s version hade stöd i den första bekräftelsen och att elhandlaren inte visat att det muntliga avtalet haft en annan lydelse. Nämnden konstaterade också att K, som fick det muntliga avtalets lydelse bekräftad genom den första avtalsbekräftelsen, inte kunnat inse eller bort inse förklaringsmisstaget. För detta talade också att skillnaden mellan det muntligen avtalade priset och det enligt bolaget korrekta priset inte var särskilt stor. Enligt nämnden hade K varit i god tro beträffande det muntliga avtalets innehåll och elhandlaren bunden av detta trots sitt förklaringsmisstag.

Beslut: Bifall