Logo

2011-07947

K hade ingått tidsbundet avtal med månadsvis fakturering. Leveransen påbörjades men elhandelsföretaget skickade inte fakturor till K. Efter tio månader fick K en faktura för hela perioden, tio månader. K sa då upp avtalet, krävde en avbetalningsplan enligt de allmänna avtalsvillkoren och prisavdrag med hänvisning till att elhandelsföretaget inte hade fullföljt avtalet. Elhandelsföretaget hade inte motsatt sig en avbetalningsplan enligt de allmänna avtalsvillkoren, EL 2009 K. Däremot gav villkoren inte rätt till prisavdrag.

K yrkade prisavdrag i nämnden.

Nämnden konstaterade att de allmänna avtalsvillkoren gav K rätt till en kostnads- och räntefri avbetalningsplan, men däremot inte till prisavdrag. K’s yrkande skulle därför avslås.

Beslut: Avslag