Logo

2011-2541

K hade ingått ett elavtal om rörligt pris med lägstaprisgaranti. När K fick första fakturan insåg K att priset var högre än vad K skulle ha haft enligt sitt gamla elavtal hos sitt tidigare elhandelsföretag. K yrkade därför prisavdrag motsvarande mellanskillnaden och oberopade det nya elhandelsföretagets lägstaprisgaranti. Elhandelsföretaget bestred och anförde att lägstaprisgarantin endast omfattar ordinarie priser, men inte särskilda avtalsformer för lokala elanvändare.

Nämnden konstaterade att elhandelsföretaget hade lämnat en lägstaprisgaranti som omfattar ordinarie priser, men inte tillfälliga kampanjpriser eller rabatterbjudanden. K's tidigare elhandelsföretag tillhandahåller dock ett särskilt lokalavtal som gäller för alla boende i området som har avtal med elhandelsföretaget. Lokalavtalet får därför anses utgöra ett ordinarie pris. K bor i området och har därför möjlighet att teckna lokalavtalet. Lydelsen i lägstaprisgarantin uteslöt inte den aktuella typen av lokala avtal vid åberopande av garantin. Elhandelsföretaget hade inte heller visat att det på annat sätt hade klargjort att priser enligt det aktuella lokalavtalet inte omfattade av lägstaprisgarantin. Med grund i lägstaprisgarantin skulle elhandelsföretaget därför ersätta K för den fördyring som K hade drabbats av.

Beslut: Bifall