Logo

2015-00727

K fick inte avtalad månadsfaktura under avtalets inledande fyra månader. Efter klagomål fick K en ospecificerad samlingsfaktura. K yrkade hävning av avtalet, prisavdrag samt skadestånd för nedlagd tid.

Elhandelsföretaget menade att den uteblivna faktureringen berodde på ett tekniskt fel som påverkade faktureringen men inte leveransen. Kunden hade inte lidit någon ekonomisk förlust, kunden hade inte styrkt sin rätt till ersättning för nedlagd tid och elhandelsföretaget hade tillämpat de allmänna avtalsvillkoren.

Nämnden konstaterade att parterna var överens om att den avtalade faktureringen hade uteblivit. Felet var inte så väsentligt att kunden skulle ha rätt till hävning. Kunden hade förbrukat elen som fakturerats och hade därför inte rätt till prisavdrag. Kunden hade inte styrkt att han hade lidit ekonomisk förlust och hade därför inte rätt till skadestånd.

Beslut: Avslag