Logo

2000-0057

K anmälde via Internet att denne ville ha S som ny elhandlare samt erhöll bekräftelse från S om att elhandelsbytet skulle ske den 1 december. Elhandelsbytet blev sedan försenat med tre månader på grund av att den förra elhandlaren G ansett att anmälan var ofullständig. ARN fann att G borde tagit kontakt med S om G ansett att uppgifterna varit otillräckliga. Då G inte gjort detta ansåg ARN att S skulle anses vara K:s elhandlare från den 1 december.

Beslut: Bifall