Logo

2003-0864

Ett elhandelsbyte försenades. K yrkade ersättning för de fördyrade elkostnaderna under den tid elhandelsbytet försenats. ARN konstaterade att den nya elhandlaren måste visa att förseningen berott på en omständighet utanför dennes kontroll för att undgå ansvar. ARN ansåg att detta inte visats.

Beslut: Bifall