Logo

1998-2348

K hade upplevt störningar i sin elanläggning och kontaktat en elinstallatör för att åtgärda felet. Elinstallatören fann att felet fanns i ett elskåp ute på gatan tillhörigt elnätsföretaget. K yrkade ersättning för kostnaden för elinstallatören. Nätföretaget bestred under förevändningen att K borde ha kontaktat företaget istället för en elinstallatör. ARN ansåg att det inte var självklart för K att felet inte låg i den egna anläggningen utan att det var ursäktligt att kontakta en elinstallatör.

Beslut: Bifall