Logo

2003-7096

K drabbades av skada på grund av kortslutning mellan två faser i elnätet. Skadan reglerades av K:s försäkringsbolag.K yrkade ersättning för bland annat avdraget för självrisk som försäkringsbolaget gjort.

Elnätsföretaget bestred betalningsskyldighet med motiveringen att felet varat under kortare tid än 24 timmar.

ARN ansåg att det förelegat ett fel i själva elen samt konstaterade att elnätsföretaget hade ett strikt skadeståndsansvar för denna typ av skada. Emellertid understeg yrkandet det lagstadgade avdraget om 3 500 kr varför K:s yrkande ändå inte kunde bifallas.

Beslut: Avslag