Logo

2005-5540

K, som bor i radhus längst ut på elkabeln, har dålig spänning vilket bl a förorsakat att två TV-apparater gått sönder. Företaget menar att denne endast ansvarar för fullgod kvalitet fram till avtalad anslutningspunkt och inte för vidare leverans till det interna nätet, radhusägarnas uttagspunkter. Anslutningsavtalet mellan företaget och byggherren finns inte bevarat. Enligt nämndens uppfattning kan företaget inte åläggas något ansvar för det interna nätet. Ansvaret sträcker sig endast fram till en anslutningspunkt vid servisen på radhusbyggnadens gavel.

Beslut: Avslag