Logo

2003-3291

K:s make flyttade från deras gemensamma bostad. Maken hade tidigare tecknat avtal med elhandlaren om fast elpris. När K efter en tid gjorde en namnändring hos sin nätägare upptäckte hon att elhandlaren började debitera henne till ett högre pris. K yrkade att elhandlaren skulle fortsätta att debitera henne enligt det tidigare fasta elpriset. ARN fann att K inte tecknat avtal med elhandlaren utan det åberopade fasta priset avsåg hennes make. Elhandlaren var därför inte skyldig att debitera henne enligt det tidigare avtalet.

Beslut: Avslag