Logo

1991 DT 2

Högsta Domstolen Mål nr : 1991 DT 2 En näringsidkare (N) debiterades under flera år för en lägre elförbrukning än den verkliga. N hade rätteligen förbrukat 100.000 kwh mer om året än den avlästa mätarställningen visade. Anledningen var att räkneverket slagit runt en gång mellan varje avläsningstillfälle. Ärendet prövades slutligen i Högsta Domstolen (HD). Av utredningen i målet anses inte framgå att N insett att debiteringarna varit felaktiga. Vidare beaktades att misstaget vid debiteringarna hade sin grund i att elnätsföretaget hade tillhandahållit en mätare som inte registrerade mer än femsiffriga tal och att företaget inte hade rutiner för fastställande av om förbrukningen överstigit vad mätaren utvisade. Av viss betydelse var också att de felaktiga debiteringarna kunnat fortsätta i flera år utan att företaget självt uppmärksammat dem. Vidare ställs enligt HD låga krav i fråga om kontroll på förbrukare av elektrisk ström. Man kan därför inte anta att N borde insett av debiteringarna varit felaktiga. Men hänsyn härtill ansågs N haft fog för att uppfatta de tidigare gjorda betalningarna som slutgiltiga.

Beslut: Bifall