Logo

2005-5202

K ifrågasatte företagets debitering av bl a dubbel påminnelseavgift och ersättning för delgivningskostnad avseende obetalda påminnelseavgifter. Vad gäller dubbel påminnelseavgift har företaget anfört att man tillämpar samfakturering och att det därför rör sig om två fakturor. Därför skulle det kosta 100 kronor i stället för 50.

Nämnden ansåg att avgiften ska täcka borgenärens kostnad och att det i praktiken endast rör sig om en betalningspåminnelse, varför K endast var skyldig att betala 50 kronor. Vad gäller delgivningskostnad för obetalda påminnelseavgifter menade nämnden att 11 kap 4 § i ellagen förutsätter att konsumenten försummat att betala för överföring eller leverans av el. I det aktuella fallet avsåg försummelsen obetalda påminnelseavgifter. Företaget hade därmed inte rätt till ersättning för delgivningskostnaden, som enbart har avsågt obetalda påminnelseavgifter.

Beslut: Bifall