Logo

2003-1871

K yrkade ersättning för skada som denne ansåg sig ha lidit på grund av ett strömavbrott. ARN fann att K inte kunnat styrka att denne lidit den påstådda skadan varför ersättningsyrkandet inte kunde vinna bifall i den delen. ARN ansåg däremot att K var berättigad till nedsättning av nätavgiften under den tid avbrottet varat.

Beslut: Bifall