Logo

2008-6747

Till följd av betalningsförsummelser från k:s sida hade elhandelsföretaget avbrutit elleveransen till k:s anläggning. Enligt k hade dock någon delgivning inte ägt rum dessförinnan. Eftersom k befann sig utomlands när frånkopplingen skedde förstördes den mat som k förvarade i kyl och frys. K yrkade ersättning motsvarande kostnaderna för den förstörda maten. Nämnden konstaterade att elhandelsföretaget inte lyckats visa att någon delgivning ägt rum och beslutade därför att elhandelsföretaget enligt schablon skulle ersätta k för den förstörda maten.

Beslut: Bifall