Logo

2008-7447

K hade ingått ett elhandelsavtal med en elhandlare. Enligt avtalet skulle k faktureras månadsvis. Trots det, vilket påpekades av k vid ett flertal tillfällen, uteblev k:s fakturering under hela år 2007. K yrkade betalningsbefrielse för sina elkostnader under år 2007 eftersom han menade att elhandelsbolaget agerat i strid med parternas avtal. Nämnden uttalade att elhandelsbolagets försummelse visserligen kunde kritiseras, men att den inte kunde befria k från skyldigheten att betala för den el som han faktiskt förbrukat. Däremot ansåg nämnden att k var berättigad till viss kompensation enligt fast praxis för elbranschen. Ett sådant avdrag om 15 procent hade redan skett.

Beslut: Avslag