Logo

2008-7719

Sedan K avlidit fakturerades hans dödsbo för förbrukning av el under perioden 29 september 2006 – 3 juni 2008. Dessförinnan hade någon avläsning inte ägt rum och någon fakturering av förbrukad el hade inte skett. Dödsboet yrkade att bli befriat från betalningsansvar. Nämnden uttalade att elhandelsbolagets uteblivna debitering visserligen kunde kritiseras, men tillade att det inte medförde att dödsboet helt och hållet kunde undgå betalningsansvar för den förbrukning som förekommit. Nämnden menade att den nedsättning av kravet på 15 procent som elhandelsbolaget medgivit utgjorde en skälig kompensation för den sena faktureringen.

Beslut: Avslag