Logo

2008-9460

En dag upptäckte K att det brann i hennes elskåp. Enligt kunden hade elnätsföretagets utsända servicetekniker kunnat konstatera att branden orsakats av att det uppstått en kortslutning i en kopplingsplint, troligtvis p.g.a. att skruvarna till kopplingsplinten inte dragits åt i samband med mätarbytet ett par år tidigare. Vid branden förstördes en dator, vilken K yrkade ersättning för. Nämnden konstaterade att den utredning som ägt rum visade att branden inträffat i en del av anläggningen som K, i egenskap av anläggningsinnehavare, bär ansvaret för. Vidare att det inte funnits någon anledning för elnätsföretaget att vidta någon åtgärd med, eller i närheten av, den aktuella kopplingsplinten vid mätarbytet. Nämnden ansåg därför inte att elnätsföretaget gjort sig skyldig till någon skadeståndsgrundande handling eller underlåtenhet, d.v.s. K:s yrkande kunde inte bifallas.

Beslut: Avslag