Logo

2009-1069

K hade ett elabonnemangsavtal med ett elnätsföretag. En period gick flera av K:s hushållsapparater sönder. I samband med detta förekom även blinkningar i K:s glödlampor. K kontaktade elnätsföretaget som kunde konstatera att spänningen under vissa perioder hade sjunkit till nivåer som medförde blinkningar i K:s glödlampor. Enligt elnätsföretaget höll sig spänningen dock inom godkänt intervall. K yrkade skadestånd för den förstörda egendomen med 70 000 kronor. Nämnden konstaterade att den som yrkar skadestånd måste visa både att han lidit påstådd skada och att skadan är en följd av skadeståndsgrundande oaktsamhet eller avtalsbrott etc. från motpartens sida. Nämnden ansåg inte att K hade lyckats visa detta varför hans yrkande inte kunde bifallas.

Beslut: Avslag