Logo

2009-4247

Natten mellan den 21-22 mars 2008 uppstod problem med elförsörjningen till K:s sommarhus. Sedan en elektriker tillkallats visade det sig att nollplinten i mätarskåpet hade brunnit, vilket enligt K berodde på att överfallsskruvarna till nollplinten inte var åtdragna efter mätarbyte som utförts av företaget år 2006. Detta hade orsakat ett avbrott i PEN-ledaren, vilket i sin tur medförde att 400 volt gick ut i K:s anläggning och att elektrisk utrustning gick sönder. Nätföretaget hade sedan tidigare, med hänvisning till muntligt löfte från anställd vid nätföretaget, ersatt kunden till viss del - motsvarande halva den skada som tidigare visat sig. K yrkade ytterligare ersättning. Nätföretaget motsatte sig yrkandet eftersom skadan uppkommit i en del av anläggningen som tillhör kunden och eftersom skruvarna på nollplinten inte rörts i samband med mätarbytet,

Nämnden konstaterade att utredningen visat att branden uppstått i en del av anläggning som K, i egenskap av anläggningsinnehavare, ansvarar för. Vidare att det inte funnits någon anledning för nätföretagets tekniker, i samband med mätarbytet, vidta någon åtgärd med eller i närheten av den plats där branden uppstod. Enligt nämnden kunde det inte anses visat att skadan hade haft sin orsak i någon skadeståndsgrundande handling eller underlåtenhet från nätföretagets sida och därför kunde skadeståndsyrkandet inte bifallas.

Beslut: Avslag