Logo

2010-1424

I samband med ett strömavbrott uppstod skador bland annat på K:s kyl, frys och uppvärmningsutrustning. K hade fått ersättning för skadorna från sitt försäkringsbolag, men yrkade att elnätsföretaget skulle ersätta honom motsvarande hans självrisk till försäkringsbolaget. Elnätsföretaget motsatte sig yrkandet och invände att kunden inte vidtagit skäliga åtgärder för att begränsa sin skada, vilkdet de allmänna avtalsvillkoren föreskriver. Enligt elnätsföretaget borde anslutna apparater ha varit byggda för att klara ett strömbortfall och återkommande spänning.

Nämnden konstaterade att elnätsföretaget var skadeståndsskyldigt på grund av bestämmelsen i 11 kap. 10§ ellagen. När det gällde skyldigheten att begränsa sin skada menade nämnden att bestämmelsen handlar om att skadan inte förvärras på den skadelidandes bekostnad om begränsningsåtgärder finns inom skäligt räckhåll för denne, det vill säga vad den skadelidande måste göra när skada, eller åtminstone den skadegörande händelsen, har inträffat. Vidare menade nämnden att vad elnätsföretaget lagt K till last - att K inte på förhand hade skaffat sig sådan utrustning som kunde tåla en händelse som den aktuella - inte omfattas av regeln eftersom det handlar om skadeförebyggande åtgärder eller säkerhetsåtgärder. Nämnden rekommenderade elnätsföretaget att ersätta K:s självrisk med avdrag för redan utbetald avbrottsersättning.

Beslut: Bifall