Logo

Gemensamma avtal

article image

Istället för att de enskilda hushållen har egna nät- och elavtal så kan bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare av flerfamiljshus teckna ett gemensamt avtal. Föreningen eller fastighetsägaren är den som står för abonnemanget på elnätet och är också den som kan ingå elavtal.

Vid kollektivmätning räknas det enskilda hushållet inte längre som elkund. Som enskilt hushåll förlorar du den lagstadgade rätten att byta elhandlare, möjligheten till ersättning och skadestånd vid elavbrott, samt den avtalsreglerade rätten att få elmätaren kontrollerad om du misstänker att den går fel. En fastighetsägare eller bostadsrättsförening räknas som näringsidkare och har i de Allmänna avtalsvillkoren inte de rättigheter som du har som enskild hushållskund och konsument.

Som kund hos ett elnätsföretag skyddas du av rättigheter i lag och avtalsvillkor. Vid kollektivmätning kan motsvarande bestämmelser regleras i hyresvillkoren, bostadsrättsföreningens stadgar eller liknande.

Kollektivmätning kan innebära lägre totala kostnader om nät- och elkostnaderna minskar och kostnaden för den egna administrationen blir låg. Eftersom nätavgifterna varierar mellan olika nätområden kan kostnaderna vara olika beroende på var fastigheten är belägen.