Logo

Elkvalitet och elavbrott

article image

Enligt ellagen ska överföringen av el vara av god kvalitet. Strömavbrott är ett exempel på när överföringen inte är av god kvalitet. Strömavbrott kan omfatta en eller flera faser samt pågå under kortare eller längre tid. Kvalitetsbrister i överföringen av el kan också visa sig i form av olika typer av spänningsvariationer, t.ex. spikar, dippar, flimmer m.m.. Om bristerna i överföringen medför ekonomisk skada finns skadeståndsregler i ellagen och elsäkerhetslagen.