Logo

Elnyheter

 • Läget på elmarknaden - vecka 15

  2014-04-15 09:39

  Spotpriserna i samtliga nordiska elområden sjönk under vecka 15. Som mest föll priset i Danmark där det under några timmar på söndagseftermiddagen var negativa priser på grund av mycket...

 • Läget på elmarknaden - vecka 14

  2014-04-08 13:22

  Stigande spotpriser och sjunkande terminspriser under vecka 14. Efter förra veckan summeras årets första kvartal där vi sett för årstiden låga elpriser till följd av bland annat hög tillgänglighet...

 • Läget på elmarknaden - vecka 11

  2014-03-18 09:07

  Det milda vädret fortsatte även under vecka 11. Som en följd av detta fortsatte spotpriser och terminspriser ner under veckan.

 • Läget på elmarknaden vecka 10

  2014-03-12 14:08

  Spotpriser och terminspriser fortsatte ner under veckan. På kort sikt har förväntningar om nederbörd och det hydrologiska läget en betydande roll i prisutvecklingen.

 • Läget på elmarknaden - vecka 9

  2014-03-04 14:30

  Temperaturerna steg till mycket över det normala och gav en spotprisnedgång för Norden som helhet. Sverige följde samma trend förutom i det sydligaste elområdet SE4 som steg marginellt.