Logo

Elnyheter

 • Drygt 258 000 bytte elbolag

  2013-08-12 10:15

  Allt fler svenska hushåll byter elleverantör. Statistik från SCB visar att drygt 258 000 bytte elbolag under under första halvåret 2013. Av dessa var 217 000 privatpersoner och 41 000 företag...

 • Sveriges el- och naturgasmarknad 2012

  2013-07-18 11:22

  Vill du ha en överblick över den svenska el- och naturgasmarknaden under 2012? Vill du veta hur många mil ledning det svenska elnätet består av? Hur elprisernas utveckling såg ut under förra...

 • Enklare att vara elkund

  2013-06-20 11:07

  Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu lämnat förslag till regeringen på ändringar i ellagen med syfte att få en kundvänligare elmarknad. De föreslagna ändringarna ger förutsättningar för...

 • Läget på elmarknaden - vecka 24

  2013-06-18 11:25

  Under veckan har spotpriserna sjunkit i alla elområden jämfört med föregående vecka. Högsta priset blev i Finland där priset översteg 100 EUR/MWh under två timmar.

 • Läget på elmarknaden - vecka 23

  2013-06-10 13:14

  Spotpriset fortsätter att vara förhållandevis högt trots god hydrologisk balans och varma temperaturer, inte minst i Danmark där spotpriset nådde pristaket.

 • Tillsyn av konsumentinformation för elkunder

  2013-05-29 14:27

  Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger åtta elhandelsföretag att förbättra sin information till konsumenter, bland annat om konsumenternas rättigheter vid klagomål. Ei:s krav kommer...

 • Inaktiva elkunder har förlorat 845 miljoner kronor

  2013-05-23 11:39

  De runt 850 000 svenska hushåll som inte valt elhandlare och därför betalar tillsvidarepris har under den senaste vintern förlorat runt 845 miljoner kronor. Det visar en uppskattning som...