Logo

Elnyheter

 • Sveriges el- och naturgasmarknad 2012

  2013-07-18 11:22

  Vill du ha en överblick över den svenska el- och naturgasmarknaden under 2012? Vill du veta hur många mil ledning det svenska elnätet består av? Hur elprisernas utveckling såg ut under förra...

 • Enklare att vara elkund

  2013-06-20 11:07

  Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu lämnat förslag till regeringen på ändringar i ellagen med syfte att få en kundvänligare elmarknad. De föreslagna ändringarna ger förutsättningar för...

 • Läget på elmarknaden - vecka 24

  2013-06-18 11:25

  Under veckan har spotpriserna sjunkit i alla elområden jämfört med föregående vecka. Högsta priset blev i Finland där priset översteg 100 EUR/MWh under två timmar.

 • Läget på elmarknaden - vecka 23

  2013-06-10 13:14

  Spotpriset fortsätter att vara förhållandevis högt trots god hydrologisk balans och varma temperaturer, inte minst i Danmark där spotpriset nådde pristaket.

 • Tillsyn av konsumentinformation för elkunder

  2013-05-29 14:27

  Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger åtta elhandelsföretag att förbättra sin information till konsumenter, bland annat om konsumenternas rättigheter vid klagomål. Ei:s krav kommer...

 • Inaktiva elkunder har förlorat 845 miljoner kronor

  2013-05-23 11:39

  De runt 850 000 svenska hushåll som inte valt elhandlare och därför betalar tillsvidarepris har under den senaste vintern förlorat runt 845 miljoner kronor. Det visar en uppskattning som...

 • Läget på elmarknaden

  2013-05-13 14:11

  Vårfloden som nyligen satt igång bromsades av kallare väder i delar av Norden. Samtidigt har den svenska kärnkraften gått in i den årliga revisionsperioden. Detta ledde till en mindre prisökning...