Logo

Elnyheter

 • Läget på elmarknaden - vecka 23

  2013-06-10 13:14

  Spotpriset fortsätter att vara förhållandevis högt trots god hydrologisk balans och varma temperaturer, inte minst i Danmark där spotpriset nådde pristaket.

 • Tillsyn av konsumentinformation för elkunder

  2013-05-29 14:27

  Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger åtta elhandelsföretag att förbättra sin information till konsumenter, bland annat om konsumenternas rättigheter vid klagomål. Ei:s krav kommer...

 • Inaktiva elkunder har förlorat 845 miljoner kronor

  2013-05-23 11:39

  De runt 850 000 svenska hushåll som inte valt elhandlare och därför betalar tillsvidarepris har under den senaste vintern förlorat runt 845 miljoner kronor. Det visar en uppskattning som...

 • Läget på elmarknaden

  2013-05-13 14:11

  Vårfloden som nyligen satt igång bromsades av kallare väder i delar av Norden. Samtidigt har den svenska kärnkraften gått in i den årliga revisionsperioden. Detta ledde till en mindre prisökning...

 • Läget på elmarknaden

  2013-04-22 14:24

  Priserna på el i Norden fortsatte att stiga under vecka 15. Systempriset steg med 5 procent jämfört med förra veckan medan det svenska elpriset steg med 4 procent.

 • Nytt uppdrag för att stärka konsumentens ställning

  2012-10-09 10:34

  Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer att få i uppdrag att föreslå de förändringar som behöver göras för att skapa en nordisk slutkundsmarknad för el. Det beslutades vid regeringens sammanträde...