Logo

Elnyheter

 • Läget på elmarknaden

  2013-04-22 14:24

  Priserna på el i Norden fortsatte att stiga under vecka 15. Systempriset steg med 5 procent jämfört med förra veckan medan det svenska elpriset steg med 4 procent.

 • Nytt uppdrag för att stärka konsumentens ställning

  2012-10-09 10:34

  Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer att få i uppdrag att föreslå de förändringar som behöver göras för att skapa en nordisk slutkundsmarknad för el. Det beslutades vid regeringens sammanträde...

 • Nya regler om timmätning och rapportering

  2012-10-01 11:49

  Den 1 oktober 2012 trädde nya regler i kraft som gör det möjligt för hushållskunder att utan extra kostnad få timmätvärde från elnätsföretaget. Detta gäller dock endast i de fall som kunden...

 • Se upp för tillsvidarepris under annat namn

  2012-08-07 10:23

  Låter Normalpris, Baspris eller Standardpris som namn på bra elavtal? Det är det inte. I själva verket är det exempel på namn som elhandlare använder på sina allra dyraste avtal. Det visar...

 • 2 300 elkunder har rätt till skadestånd

  2012-05-10 10:02

  2 300 före detta kunder till elleverantören Kraftkommission har rätt till skadestånd. Det står nu klart efter ett beslut i Högsta domstolen. Konsumentombudsmannen, KO, har företrätt konsumenterna...

 • Metod för att pröva anslutningsavgift

  2012-05-04 15:28

  Den som ansluter sig till elnätet får betala en avgift till elnätsföretaget. Energimarknadsinspektionen (EI) har nu beslutat om en schablonmetod för att pröva skäligheten i längre anslutningar...